Visie

Wij stellen leefplezier van ouderen voorop, bij alles wat we doen en laten redeneren wij vanuit wat voor de cliënt plezierig is,
waar de cliënt zich prettig bij voelt is het uitganspunt van alle activiteiten en besluiten. Zorgen voor leefplezier en het op een
deskundige/professionele wijze geven van zorg is ons voor ons erg belangrijk.


Dit alles in kleinschaligheid en betrokkenheid van naasten van de zorgvragers op een gastvrije en deskundige wijze voldoen
we aan de wensen van de cliënt.

Missie

De PrinsHoeve wil een integraal concept van wonen, welzijn, zorg aan dementerende ouderen aanbieden,
om daarmee waarde toe te voegen aan de kwaliteit van het leven, het naar hun zin hebben, zich prettig voelen,
iets wat een ieder, iedere dag verdient en waar we allemaal mee bezig zijn.