Dagbesteding Zorgcentrum De PrinsHoeve

Een prettige dagbesteding draagt bij aan een gevoel van erbij horen, van betekenis zijn.
Het geeft structuur aan de dag en stimuleert het opdoen van sociale contacten. Een prettige
dagbesteding geeft kleur aan de dag. Het voorkomt vereenzaming, het kan mantelzorgers ontlasten
en het maakt langer thuis wonen mogelijk.

Het vervoer naar de dagbesteding wordt in eigen beheer door de PrinsHoeve verzorgd.

De PrinsHoeve biedt dagbesteding op maat, d.w.z er wordt nauwkeurig gekeken naar de interesses,
wensen en behoeften van de cliënt. De cliënt staat centraal waarbij het leefplezier voorop staat.

Op iedere locatie is een team van gediplomeerde activiteitenbegeleiders(sters),
die op een professionele wijze een gevarieerd activiteiten programma aanbieden.

Aanmelden en/of meer informatie

Heeft u belangstelling gekregen en/of wilt u graag meer informatie omtrent de dagbesteding?
neem dan contact op via 0599-313109 en of via mail met info@deprinshoeve.nl. Natuurlijk kunt
u ook gebruik maken van het Contactformulier.