Klachtenreglement

Zorgcentrum De PrinsHoeve streeft er naar zijn zorg- en dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.
Echter kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan
stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Als u ons vertelt wat er anders of beter kan, dan
kunnen wij de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk verbeteren!

Graag verwijzen wij u door naar het Klachtenreglement welke is opgesteld door Zorgcentrum De PrinsHoeve.
Klachtenreglement Zorgcentrum De Prinshoeve